DBH 1‎ > ‎

Baliabideak


IKASTURTE HASIERAKO INFORMAZIOATESTU LIBURUA
19-20 ikasturteko testu liburua hauxe da:   • OHARRA: INGELESEKO “WORKBOOK” EZ DA SARTZEN TESTU LIBURUEN KUDEAKETA SOLIDAROAREN PROGRAMAN,BERAZ, FAMILIA BAKOITZAK BERE KABUZ EROSI BEHARKO DU.

  • NOTA: EL “WORKBOOK”DE INGLES  NO ENTRA EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN SOLIDARIA DE LIBROS DE TEXTO,  POR LO CUAL CADA FAMILIA DEBERÁ COMPRARLO POR SU CUENTA.1 MOSAIC 

Present simple: to be

There is/are + a, an, some and any

UNIT 2

Present simple: affirmative and negative

Present simple: questions and short answers

Subject and object pronouns

Wh_ questionsUNIT 3

Adverbs of frequency

Like + _ing / nounUNIT 4

Comparative adjectives

Superlative adjectivesUNIT 5

Present continuous: affirmative and negative

Present continuous: questions

Present continuous and present simple

Can / can’t

Must / mustn’t

Countable and uncountable nouns: some, any, much, many, a lot ofUNIT 7

Was / were

There was, there were

Past simple: regular verbsPast simple: irregular and regular

Past simple: questionsUNIT 9

Will / won’t

Be going to: affirmative and negative

Be going to: questions

Present continuous: future arrangements
TESTU LIBURUA
14-15 ikasturteko testu liburua hauxe da: 

English Plus 1 - Student’s Book               - ISBN: 978-0-19-470049-8
English Plus 1 -*Workbook (Basque)      - ISBN: 978-0-19-484765-0

Argitaletxea: Oxford University Press


  • OHARRA: INGELESEKO “WORKBOOK” EZ DA SARTZEN TESTU LIBURUEN KUDEAKETA SOLIDAROAREN PROGRAMAN,BERAZ, FAMILIA BAKOITZAK BERE KABUZ EROSI BEHARKO DU.

  • NOTA: EL “WORKBOOK”DE INGLES  NO ENTRA EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN SOLIDARIA DE LIBROS DE TEXTO,  POR LO CUAL CADA FAMILIA DEBERÁ COMPRARLO POR SU CUENTA.


1 ENGLISH PLUS 
UNIT 1

UNIT 1 GRAMMAR
Have got
Prepositions: about, of, by
Interrogative pronouns
Demostrative pronouns

UNIT 2

UNIT 2 GRAMMAR
There is, there are + a, an, some and any
Is there? Are there?
Comparative adjectives
Prepositions: by and on

UNIT 3

UNIT 3 GRAMMAR
Present simple
Subject and object pronouns

UNIT 4

UNIT 4 GRAMMAR
Present simple with Wh_ questions
Adverbs of frequency
Like + noun. Like + _ing

UNIT 5

UNIT 5 GRAMMAR
Present continuous: affirmative and negative
Present continuous: questions
Present continuous and present simple

UNIT 6

UNIT 6 GRAMMAR
Can and must
Countable and uncountable nouns; some, any, much, many and a lot of
Indefinite pronouns
Present continuous for future arrangements

UNIT 7
UNIT 7 GRAMMAR 
"was" / "were"
"there was" / "there were"
Past simple of regular verbs: affirmative and negative
"ago"

UNIT 8 GRAMMAR 
Past simple: regular and irregular verbs
Using the irregular verb list
past simple questions
Adverbs of manner

UNIT 9
UNIT 9 GRAMMAR 
Imperatives
"be going to": affirmative and negative
"be going to" questions
 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments